Elektroinštalácie

Poskytujeme kompletné bytové a domové elektroinštalačné práce. V oblasti elektroinštalačných prác máme viac než 30 ročnú prax a vlastníme príslušné osvedčenia (silnoprúd, slaboprúd) pre montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V.
 
Ponúkame:

  • kompletné elektroinštalácie bytov a domov
  • rekonštrukcie a opravy porúch elektroinštalácie bytov a domov
  • montáž svietidiel, lámp a inštalačných prvkov (interiér a exteriér)
  • vnútorné elektroinštalácie v bytoch, domoch, v budovách a priemyselných objektoch do 1000V
  • oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000V
  • montáž zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov
  • dodávka, montáž interiérových a exteriérových svietidiel, spínačov, zásuviek, snímačov, senzorov, videovrátnikov a domácich telefónov
  • montáž elektroinštalácie v rodinných domoch vrátane bleskozvodov, a prípojok NN
  • vyhotovenie revíznej správy

Práce realizujeme na území celej Slovenskej republiky, prevažne však v Trenčíne a jeho okolí, Ilave, Novom meste nad Váhom. Po realizácií prác vieme vyhotoviť aj odbornú prehliadku - revíziu nevyhnutnú pre úspešné kolaudačné konanie.

V prípade záujmu o naše služby ma prosím kontaktujte za účelom vyhotovenia cenovej ponuky.