Revízny technik a elektroinštalačné práce

Vítajte na našich stránkách. Ponúkame kompletné služby v oblasti elektroinštalácií, bleskozvodov - ako v bytovej, tak aj v priemyselnej výstavbe vrátane montáží, opráv a údržby elektrozariadení a výrobe rozvádzačov.

Ďalej ponúkame vyhotovenie odborných obhliadok elektrozariadení - revízií a odstránenie zistených závad. Na spomenuté služby máme potrebné príslušné oprávnenia.

Pôsobíme po celej Slovenskej republike, ale prevažne v Trenčíne a okolí, v Ilave, v Novom meste nad Váhom.

V prípade Vášho záujmu o naše služby ma neváhajte kontaktovať.

Jozef Vacek